O Nas

Nowe Centrum Sp. z o.o.

Nowe Centrum Sp. z o.o.

powstała w roku 2011 na podstawie Uchwały nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011r. Właścicielem Spółki w 100% jest Gmina Międzyzdroje. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378351. Akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 42.199.250,00 zł (słownie:czterdzieści dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł) w całości opłacony.

Władze Spółki

Rada Nadzorcza:
Przewodniczący Rady - Dariusz Wąs
Członek Rady - Piotr Mazuro
Członek Rady - Zbigniew Olech

Prezes Zarządu : Mateusz Flotyński

Informacje

Do spółki została wniesiona aportem niezabudowana nieruchomość o powierzchni ponad siedmiu hektarów znajdująca się pomiędzy ulicami Nowomyśliwską, Komunalną, Gryfa Pomorskiego i Niepodległości. Dla przedmiotowego terenu obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Po zmianie planu oprócz funkcji mieszkaniowej została dopuszczona również funkcja zdrowia i hotelowa.

Spółka do tej pory zrealizowała inwestycję budowy Przychodni Zdrowia wraz z drogą dojazdową oraz ułożeniem mediów.

Aktualnie w trakcie realizacji jest inwestycja budowy Ratusza Miejskiego w którym siedzibę swoją będą miały Urząd Miejski, Biblioteka , Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz budowa pawilonów usługowych w przestrzeni parkowej w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej w ciągu Promenady zachodniej.

Spółka realizuje również inwestycje drogowe oraz inwestycje budowy sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie których jest właścicielem.

Plan połączenia spólek Nowe Centrum i Promenada

Aktualności

Nowe Centrum Sp. z o.o.

PRZETARG

Prezes Zarządu spółki Nowe Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem administracji publicznej usytuowanym na działce 568/33, obręb 19 miasta Międzyzdroje.

Ogłaszam na dzień 14 grudnia 2021 roku na godzinę 10.00 przetarg ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem administracji publicznej usytuowanym na działce 568/33, obręb 19 miasta Międzyzdroje, który odbędzie się w siedzibie spółki Nowe Centrum sp. z o.o. przy ul. Niepodległości 10A w Międzyzdrojach

Ogłoszenie o przetargu + infomracje

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - zmiana

„Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Wykonania robót budowlanych, wykończeniowych w pomieszczeniach biblioteki usytuowanych w Budynku Administracji Publicznej Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i OPS w Międzyzdrojach.”

Zmiana Ogłoszenia

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

„Wykonania robót budowlanych, wykończeniowych w pomieszczeniach biblioteki usytuowanych w Budynku Administracji Publicznej Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej, zlokalizowanym na działce nr 568/33, obręb 20 miasta Międzyzdroje.”

Ogłoszenie + Dokumentacja + Pliki

Nieruchomości

Nowe Centrum Sp. z o.o.

Wizualizacje

Nowe Centrum Sp. z o.o.

Nowy Ratusz

wizualizacja

Inwestycje

Nowe Centrum Sp. z o.o.

Ratusz

Nowe Centrum” Sp. z o.o. powstała w roku 2011 na podstawie  Uchwały nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4  stycznia 2011r. Właścicielem Spółki w 100% jest Gmina Międzyzdroje. Spółka wpisana jest do  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000378351. Akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum  
w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego  wynosi 33. 909. 250,00 zł( słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewięć  tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł) w całości opłacony.

Plac przed Ratuszem

Nowe Centrum” Sp. z o.o. powstała w roku 2011 na podstawie  Uchwały nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4  stycznia 2011r. Właścicielem Spółki w 100% jest Gmina Międzyzdroje. Spółka wpisana jest do  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000378351. Akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum  
w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego  wynosi 33. 909. 250,00 zł( słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewięć  tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł) w całości opłacony.

Przychodnia zdrowia

Nowe Centrum” Sp. z o.o. powstała w roku 2011 na podstawie  Uchwały nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4  stycznia 2011r. Właścicielem Spółki w 100% jest Gmina Międzyzdroje. Spółka wpisana jest do  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000378351. Akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum  
w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego  wynosi 33. 909. 250,00 zł( słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewięć  tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł) w całości opłacony.

Zamówienia Publiczne

Nowe Centrum Sp. z o.o.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - zmiana

„Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Wykonania robót budowlanych, wykończeniowych w pomieszczeniach biblioteki usytuowanych w Budynku Administracji Publicznej Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i OPS w Międzyzdrojach.”

Zmiana Ogłoszenia

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

„Wykonania robót budowlanych, wykończeniowych w pomieszczeniach biblioteki usytuowanych w Budynku Administracji Publicznej Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej, zlokalizowanym na działce nr 568/33, obręb 20 miasta Międzyzdroje.”

Ogłoszenie + Dokumentacja + Pliki

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Budowa pawilonów usługowych w przestrzeni parkowej w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej w ciągu Promenady zachodniej oraz rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetycznej oraz gazowej na części działki nr 255/2 (o powierzchni 6.043 m^2) zlokalizowanej w obrębie 20 jednostki ewidencyjnej miasta Międzyzdroje, przy ulicy Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach - etap II - oranżerie

Ogłoszenie - Dokumenty  

Przetargi

Nowe Centrum Sp. z o.o.

PRZETARG

Prezes Zarządu spółki Nowe Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem administracji publicznej usytuowanym na działce 568/33, obręb 19 miasta Międzyzdroje.

Ogłaszam na dzień 14 grudnia 2021 roku na godzinę 10.00 przetarg ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem administracji publicznej usytuowanym na działce 568/33, obręb 19 miasta Międzyzdroje, który odbędzie się w siedzibie spółki Nowe Centrum sp. z o.o. przy ul. Niepodległości 10A w Międzyzdrojach

Ogłoszenie o przetargu + infomracje

PRZETARG

Prezes Zarządu spółki Nowe Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości usytuowanych przy ulicy Bohaterów Warszawy.

Ogłaszam na dzień 18 czerwca 2021 roku na godzinę 11.00 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie siedmiu terenów, stanowiących cześć nieruchomości usytuowanych przy ulicy Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach, który odbędzie się w siedzibie spółki Nowe Centrum sp. z o.o. przy ul. Niepodległości 10A w Międzyzdrojach

Ogłoszenie o przetargu

PRZETARG

Prezes Zarządu spółki Nowe Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości usytuowanych przy ulicy Bohaterów Warszawy.

Ogłaszam na dzień 18 czerwca 2021 roku na godzinę 11.00 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie siedmiu terenów, stanowiących cześć nieruchomości usytuowanych przy ulicy Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach, który odbędzie się w siedzibie spółki Nowe Centrum sp. z o.o. przy ul. Niepodległości 10A w Międzyzdrojach

Ogłoszenie o przetargu

Dane adresowe

Nowe Centrum sp. z o.o.
ul. Niepodległości 10A
72-500 Międzyzdroje
tel. 665 344 552

e-mail: biuro@nc-miedzyzdroje.pl
e-mail: flotynski@wp.pl

API Connect - Grupa Medialna © 2019

TOP