O Nas

Nowe Centrum Sp. z o.o.

Nowe Centrum Sp. z o.o.

powstała w roku 2011 na podstawie Uchwały nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011r. Właścicielem Spółki w 100% jest Gmina Międzyzdroje. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378351. Akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 42.199.250,00 zł (słownie:czterdzieści dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł) w całości opłacony.

Władze Spółki

Rada Nadzorcza:
Przewodniczący Rady - Dariusz Wąs
Członek Rady - Piotr Mazuro
Członek Rady - Zbigniew Olech

Prezes Zarządu : Mateusz Flotyński

Informacje

Do spółki została wniesiona aportem niezabudowana nieruchomość o powierzchni ponad siedmiu hektarów znajdująca się pomiędzy ulicami Nowomyśliwską, Komunalną, Gryfa Pomorskiego i Niepodległości. Dla przedmiotowego terenu obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Po zmianie planu oprócz funkcji mieszkaniowej została dopuszczona również funkcja zdrowia i hotelowa.

Spółka do tej pory zrealizowała inwestycję budowy Przychodni Zdrowia wraz z drogą dojazdową oraz ułożeniem mediów.

Aktualnie w trakcie realizacji jest inwestycja budowy Ratusza Miejskiego w którym siedzibę swoją będą miały Urząd Miejski, Biblioteka , Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz budowa pawilonów usługowych w przestrzeni parkowej w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej w ciągu Promenady zachodniej.

Spółka realizuje również inwestycje drogowe oraz inwestycje budowy sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie których jest właścicielem.

Plan połączenia spólek Nowe Centrum i Promenada

Aktualności

Nowe Centrum Sp. z o.o.

PRZETARG

Prezes Zarządu spółki Nowe Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości usytuowanych przy ulicy Bohaterów Warszawy.

Ogłaszam na dzień 5 maja 2021 roku na godzinę 11.00 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie czterech terenów, stanowiących cześć nieruchomości usytuowanych przy ulicy Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach, który odbędzie się w siedzibie spółki Nowe Centrum sp. z o.o. przy ul. Niepodległości 10A w Międzyzdrojach

Ogłoszenie o przetargu

Załącznik

PRZETARG

Prezes Zarządu spółki Nowe Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na wynajęcie nieruchomości lokalowych w Międzyzdrojach.

Ogłaszam na dzień 20 stycznia 2021 roku na godzinę 11.00 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie dwóch lokali handlowych usytuowanych w budynku handlowo-usługowym usytuowanym przy ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach, który odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach przy ul. Książąt Pomorskich 5

Ogłoszenie o przetargu

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Budowa pawilonów usługowych w przestrzeni parkowej w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej w ciągu Promenady zachodniej oraz rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetycznej oraz gazowej na części działki nr 255/2 (o powierzchni 6.043 m^2) zlokalizowanej w obrębie 20 jednostki ewidencyjnej miasta Międzyzdroje, przy ulicy Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach - etap II - oranżerie

Ogłoszenie - Dokumenty  

Nieruchomości

Nowe Centrum Sp. z o.o.

Wizualizacje

Nowe Centrum Sp. z o.o.

Nowy Ratusz

wizualizacja

Inwestycje

Nowe Centrum Sp. z o.o.

Ratusz

Nowe Centrum” Sp. z o.o. powstała w roku 2011 na podstawie  Uchwały nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4  stycznia 2011r. Właścicielem Spółki w 100% jest Gmina Międzyzdroje. Spółka wpisana jest do  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000378351. Akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum  
w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego  wynosi 33. 909. 250,00 zł( słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewięć  tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł) w całości opłacony.

Plac przed Ratuszem

Nowe Centrum” Sp. z o.o. powstała w roku 2011 na podstawie  Uchwały nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4  stycznia 2011r. Właścicielem Spółki w 100% jest Gmina Międzyzdroje. Spółka wpisana jest do  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000378351. Akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum  
w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego  wynosi 33. 909. 250,00 zł( słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewięć  tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł) w całości opłacony.

Przychodnia zdrowia

Nowe Centrum” Sp. z o.o. powstała w roku 2011 na podstawie  Uchwały nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4  stycznia 2011r. Właścicielem Spółki w 100% jest Gmina Międzyzdroje. Spółka wpisana jest do  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000378351. Akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum  
w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego  wynosi 33. 909. 250,00 zł( słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewięć  tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł) w całości opłacony.

Zamówienia Publiczne

Nowe Centrum Sp. z o.o.

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Budowa pawilonów usługowych w przestrzeni parkowej w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej w ciągu Promenady zachodniej oraz rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetycznej oraz gazowej na części działki nr 255/2 (o powierzchni 6.043 m^2) zlokalizowanej w obrębie 20 jednostki ewidencyjnej miasta Międzyzdroje, przy ulicy Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach - etap II - oranżerie

Ogłoszenie - Dokumenty  

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS
i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap III Stan pod klucz

Ogłoszenie - Dokumenty  

Przetargi

Nowe Centrum Sp. z o.o.

PRZETARG

Prezes Zarządu spółki Nowe Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości usytuowanych przy ulicy Bohaterów Warszawy.

Ogłaszam na dzień 5 maja 2021 roku na godzinę 11.00 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie czterech terenów, stanowiących cześć nieruchomości usytuowanych przy ulicy Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach, który odbędzie się w siedzibie spółki Nowe Centrum sp. z o.o. przy ul. Niepodległości 10A w Międzyzdrojach

Ogłoszenie o przetargu

Załącznik

PRZETARG

Prezes Zarządu spółki Nowe Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie nieruchomości lokalowych w Międzyzdrojach.

Ogłaszam na dzień 20 stycznia 2021 roku na godzinę 11.00 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie dwóch lokali handlowych usytuowanych w budynku handlowo-usługowym usytuowanym przy ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach, który odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach przy ul. Książąt Pomorskich 5

Ogłoszenie o przetargu

Dane adresowe

Nowe Centrum sp. z o.o.
ul. Niepodległości 10A
72-500 Międzyzdroje
tel. 665 344 552

e-mail: biuro@nc-miedzyzdroje.pl
e-mail: flotynski@wp.pl

API Connect - Grupa Medialna © 2019

TOP