Kopia RYBACKA (1)
PLAC MIEJSKI 3
WESOŁA 4
previous arrow
next arrow

O Nas

Nowe Centrum Sp. z o.o.

Nowe Centrum Sp. z o.o.

powstała w roku 2011 na podstawie Uchwały nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011r. Właścicielem Spółki w 100% jest Gmina Międzyzdroje. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378351. Akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 44 371 400,00 zł (słownie:czterdzieści dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł) w całości opłacony.

Władze Spółki

Rada Nadzorcza:
Przewodniczący Rady - Dariusz Wąs
Członek Rady - Piotr Mazuro
Członek Rady - Zbigniew Olech

Prezes Zarządu : Mateusz Flotyński

Informacje

Do spółki została wniesiona aportem niezabudowana nieruchomość o powierzchni ponad siedmiu hektarów znajdująca się pomiędzy ulicami Nowomyśliwską, Komunalną, Gryfa Pomorskiego i Niepodległości. Dla przedmiotowego terenu obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Po zmianie planu oprócz funkcji mieszkaniowej została dopuszczona również funkcja zdrowia i hotelowa.

Spółka do tej pory zrealizowała inwestycję budowy Przychodni Zdrowia wraz z drogą dojazdową oraz ułożeniem mediów.

Aktualnie w trakcie realizacji jest inwestycja budowy Ratusza Miejskiego w którym siedzibę swoją będą miały Urząd Miejski, Biblioteka , Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz budowa pawilonów usługowych w przestrzeni parkowej w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej w ciągu Promenady zachodniej.

Spółka realizuje również inwestycje drogowe oraz inwestycje budowy sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie których jest właścicielem.

Aktualności

Nowe Centrum Sp. z o.o.

 • kategoria: 2023, Aktualności, Przetargi

  TRZECI PRZETARG NA WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI dz. nr 74/6

  Zarząd Spółki „Nowe Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza na dzień 12 kwietnia 2023 roku na godzinę 12.00 czwarty przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, położonej przy ulicy Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach, stanowiącej działkę nr 74/6 obręb 20 miasta Mi...
 • kategoria: 2023, Aktualności, Przetargi

  PIERWSZY PRZETARG NA WYDZIERŻAWIENIE LOKALI USŁUGOWYCH dz. nr 60/3 oraz 69/5

  Zarząd Spółki „Nowe Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza na dzień 12 kwietnia 2023 roku na godzinę 11.00 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 30 lat dwóch lokali usługowych usytuowanych w dwóch budynkach stanowiących zespół usług przyplażowych, położonych przy ulicy Bohaterów Warsza...
 • kategoria: 2023, Aktualności, Przetargi

  DRUGI PRZETARGU NA WYDZIERŻAWIENIE TERENU PRZY UL. KRÓTKIEJ

  Zarząd Nowe Centrum spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej położonej w Międzyzdrojach ogłasza na dzień 30 marca 2023 roku na godziny 11.00 przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie terenu o łącznej powierzchni 40 m² wskazanego n...
 • kategoria: 2023, Aktualności, Przetargi

  PRZETARG NA WYDZIERŻAWIENIE TERENÓW PRZY UL. WESOŁEJ

  Zarząd Spółki Nowe Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości usytuowanych przy ulicy Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach ogłaszam na dzień 23 marca 2023 roku na godzinę 11.00 przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie dwóch terenów, s...
 • kategoria: 2023, Aktualności, Zamówienia Publiczne

  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Zarząd spółki Nowe Centrum sp. z o.o. zaprasza do udziału w zamówieniu publicznym dotyczącym realizacji zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Krótkiej w Międzyzdrojach na działkach nr 443/1, 443/2, 443/3, 230/34, 230/33, 230/30, 230/31, 220, 210/3, obręb 0020 Międzyzdroje, jednostka ewidencyjna miasto Międzyzdroje”.Postepowanie prowadzo...

Przetargi

Nowe Centrum Sp. z o.o.

 • kategoria: 2023, Aktualności, Przetargi

  TRZECI PRZETARG NA WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI dz. nr 74/6

  Zarząd Spółki „Nowe Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza na dzień 12 kwietnia 2023 roku na godzinę 12.00 czwarty przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, położonej przy ulicy Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach, stanowiącej działkę nr 74/6 obręb 20 miasta Mi...
 • kategoria: 2023, Aktualności, Przetargi

  PIERWSZY PRZETARG NA WYDZIERŻAWIENIE LOKALI USŁUGOWYCH dz. nr 60/3 oraz 69/5

  Zarząd Spółki „Nowe Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza na dzień 12 kwietnia 2023 roku na godzinę 11.00 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 30 lat dwóch lokali usługowych usytuowanych w dwóch budynkach stanowiących zespół usług przyplażowych, położonych przy ulicy Bohaterów Warsza...
 • kategoria: 2023, Aktualności, Przetargi

  DRUGI PRZETARGU NA WYDZIERŻAWIENIE TERENU PRZY UL. KRÓTKIEJ

  Zarząd Nowe Centrum spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej położonej w Międzyzdrojach ogłasza na dzień 30 marca 2023 roku na godziny 11.00 przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie terenu o łącznej powierzchni 40 m² wskazanego n...
 • kategoria: 2023, Aktualności, Przetargi

  PRZETARG NA WYDZIERŻAWIENIE TERENÓW PRZY UL. WESOŁEJ

  Zarząd Spółki Nowe Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości usytuowanych przy ulicy Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach ogłaszam na dzień 23 marca 2023 roku na godzinę 11.00 przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie dwóch terenów, s...
 • kategoria: 2023, Aktualności, Przetargi

  CZWARTY PRZETARG NA WYDZIERŻAWIENIE LOKALI USŁUGOWYCH dz. nr 60/3 oraz 69/5

  Ogłoszenie czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie lokali usługowych, usytuowanym w zespole usług przyplażowych na działkach nr 60/3 oraz 69/5 obręb 20 miasta Międzyzdroje. Zarząd Spółki „Nowe Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza na dzień  09 marca 2023 roku na go...

Zamówienia Publiczne

Nowe Centrum Sp. z o.o.

 • kategoria: 2023, Aktualności, Zamówienia Publiczne

  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Zarząd spółki Nowe Centrum sp. z o.o. zaprasza do udziału w zamówieniu publicznym dotyczącym realizacji zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Krótkiej w Międzyzdrojach na działkach nr 443/1, 443/2, 443/3, 230/34, 230/33, 230/30, 230/31, 220, 210/3, obręb 0020 Międzyzdroje, jednostka ewidencyjna miasto Międzyzdroje”.Postepowanie prowadzo...
 • kategoria: 2023, Aktualności, Zamówienia Publiczne

  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Zarząd sp. Nowe Centrum sp. z o.o. zaprasza do udziału w zamówieniu publicznym dotyczącym zadaniapn. „Budowa zespołu usług przyplażowych wraz z infrastrukturą na działkach nr 60/3,nr 69/5 oraz części działki nr 69/6 w obrębie 20 miasta Międzyzdroje – etap I –stan surowy otwarty”.Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej zamawiającego ...
 • kategoria: 2022, Aktualności, Zamówienia Publiczne

  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Budowa budynku usługowego wraz z przyległym skwerem i infrastrukturą na działkach nr 74/5 i nr 74/6 w obrębie 20 miasta Międzyzdroje – etap I – stan zero Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://nc.ezamawiajacy.pl...
 • kategoria: 2022, Zamówienia Publiczne

  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Budowa budynku usługowego wraz z przyległym skwerem i infrastrukturą na działkach nr 74/5 i nr 74/6 w obrębie 20 miastaMiędzyzdroje – etap I – stan surowy otwarty Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://nc.ezamawiajacy.pl...
 • kategoria: 2022, Zamówienia Publiczne

  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Zamówienie obejmuję dostawę i montaż mebli biurowych do budynku Administracji Publicznej mieszczącego się na działce 568/33 obręb 19 Międzyzdroje. W zakres zadania wchodzi wniesienie, montaż i posadowienie mebli w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. Minimalny okres gwarancji na dostarczone meble i inne elementy zamówienia wynosić musi 2...

Nieruchomości

Nowe Centrum Sp. z o.o.

Wizualizacje

Nowe Centrum Sp. z o.o.

Ratusz Miejski

wizualizacja

Plac Miejski

wizualizacja

Nowa Inwestycja przy ul. Rybackiej

wizualizacja

Nowa Inwestycja przy ul. Wesołej

wizualizacja

Inwestycje

Nowe Centrum Sp. z o.o.

Czytaj więcej... +21 marca 2023 By kategoria: Inwestycje

DZ. 74/5

Czytaj więcej... +28 września 2022 By kategoria: Inwestycje

Przychodnia zdrowia

Czytaj więcej... +28 września 2022 By kategoria: Inwestycje

Plac przed Ratuszem

Czytaj więcej... +28 września 2022 By kategoria: Inwestycje

Ratusz

Filmy

Nowe Centrum Sp. z o.o.

Dane adresowe

Nowe Centrum sp. z o.o.
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje

e-mail: biuro@nc-miedzyzdroje.pl
telefon: 518-388-597

Obsługa techniczna SpinDesign - Strony Internetowe.

TOP