rybacka 1
rybacka 2
plac mieski 1
plac mieski 2
plac mieski 3
plac mieski 4
plac miejski 6
plac miejski 5
plac miejski 7
previous arrow
next arrow

O Nas

Nowe Centrum Sp. z o.o.

Nowe Centrum Sp. z o.o.

powstała w roku 2011 na podstawie Uchwały nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011r. Właścicielem Spółki w 100% jest Gmina Międzyzdroje. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378351. Akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 44 371 400,00 zł (słownie:czterdzieści dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł) w całości opłacony.

Władze Spółki

Rada Nadzorcza:
Przewodniczący Rady - Dariusz Wąs
Członek Rady - Piotr Mazuro
Członek Rady - Zbigniew Olech

Prezes Zarządu : Mateusz Flotyński

Informacje

Do spółki została wniesiona aportem niezabudowana nieruchomość o powierzchni ponad siedmiu hektarów znajdująca się pomiędzy ulicami Nowomyśliwską, Komunalną, Gryfa Pomorskiego i Niepodległości. Dla przedmiotowego terenu obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Po zmianie planu oprócz funkcji mieszkaniowej została dopuszczona również funkcja zdrowia i hotelowa.

Spółka do tej pory zrealizowała inwestycję budowy Przychodni Zdrowia wraz z drogą dojazdową oraz ułożeniem mediów.

Aktualnie w trakcie realizacji jest inwestycja budowy Ratusza Miejskiego w którym siedzibę swoją będą miały Urząd Miejski, Biblioteka , Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz budowa pawilonów usługowych w przestrzeni parkowej w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej w ciągu Promenady zachodniej.

Spółka realizuje również inwestycje drogowe oraz inwestycje budowy sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie których jest właścicielem.

Aktualności

Nowe Centrum Sp. z o.o.

 • kategoria: 2023, Aktualności, Przetargi

  TRZECI PRZETARG NA WYDZIERŻAWIENIE LOKALI USŁUGOWYCH

  Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie lokali usługowych, usytuowanym w zespole usług przyplażowych na działkach nr 60/3 oraz 69/5 obręb 20 miasta Międzyzdroje. Zarząd Spółki „Nowe Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza na dzień  18 stycznia 2023 roku na godzinę 11.00 trzeci prz...
 • kategoria: 2023, Aktualności, Przetargi

  DRUGI PRZETARG NA WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI

  Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonegona wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym,usytuowanym na działce nr 74/6 obręb 20 miasta Międzyzdroje Zarząd Spółki „Nowe Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza na dzień  31 stycznia 2023 roku na godzinę 11.00 drugi przetarg ustny nieogra...
 • kategoria: 2023, Aktualności, Przetargi

  DRUGI PRZETARG NA WYDZIERŻAWIENIE LOKALI USŁUGOWYCH

  Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie lokali usługowych, usytuowanym w zespole usług przyplażowych na działkach nr 60/3 oraz 69/5 obręb 20 miasta Międzyzdroje Zarząd Spółki „Nowe Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza na dzień  18 stycznia 2023 roku na g...
 • kategoria: 2022, Aktualności, Przetargi

  PRZETARG NA WYDZIERŻAWIENIE LOKALI USŁUGOWYCH

  Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonegona wydzierżawienie lokali usługowych,usytuowanym w zespole usług przyplażowych na działkach nr 60/3 oraz 69/5 obręb 20 miasta Międzyzdroje Zarząd Spółki „Nowe Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza na dzień  30 grudnia 2022 roku na go...
 • kategoria: 2022, Aktualności, Przetargi

  PRZETARG NA WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI

  Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonegona wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym,usytuowanym na działce nr 74/6 obręb 20 miasta Międzyzdroje Zarząd Spółki „Nowe Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza na dzień  29 listopada 2022 roku na godzinę 1...

Przetargi

Nowe Centrum Sp. z o.o.

 • kategoria: 2023, Aktualności, Przetargi

  TRZECI PRZETARG NA WYDZIERŻAWIENIE LOKALI USŁUGOWYCH

  Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie lokali usługowych, usytuowanym w zespole usług przyplażowych na działkach nr 60/3 oraz 69/5 obręb 20 miasta Międzyzdroje. Zarząd Spółki „Nowe Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza na dzień  18 stycznia 2023 roku na godzinę 11.00 trzeci prz...
 • kategoria: 2023, Aktualności, Przetargi

  DRUGI PRZETARG NA WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI

  Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonegona wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym,usytuowanym na działce nr 74/6 obręb 20 miasta Międzyzdroje Zarząd Spółki „Nowe Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza na dzień  31 stycznia 2023 roku na godzinę 11.00 drugi przetarg ustny nieogra...
 • kategoria: 2023, Aktualności, Przetargi

  DRUGI PRZETARG NA WYDZIERŻAWIENIE LOKALI USŁUGOWYCH

  Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie lokali usługowych, usytuowanym w zespole usług przyplażowych na działkach nr 60/3 oraz 69/5 obręb 20 miasta Międzyzdroje Zarząd Spółki „Nowe Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza na dzień  18 stycznia 2023 roku na g...
 • kategoria: 2022, Aktualności, Przetargi

  PRZETARG NA WYDZIERŻAWIENIE LOKALI USŁUGOWYCH

  Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonegona wydzierżawienie lokali usługowych,usytuowanym w zespole usług przyplażowych na działkach nr 60/3 oraz 69/5 obręb 20 miasta Międzyzdroje Zarząd Spółki „Nowe Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza na dzień  30 grudnia 2022 roku na go...
 • kategoria: 2022, Aktualności, Przetargi

  PRZETARG NA WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI

  Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonegona wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym,usytuowanym na działce nr 74/6 obręb 20 miasta Międzyzdroje Zarząd Spółki „Nowe Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza na dzień  29 listopada 2022 roku na godzinę 1...

Zamówienia Publiczne

Nowe Centrum Sp. z o.o.

 • kategoria: 2022, Aktualności, Zamówienia Publiczne

  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Budowa budynku usługowego wraz z przyległym skwerem i infrastrukturą na działkach nr 74/5 i nr 74/6 w obrębie 20 miasta Międzyzdroje – etap I – stan zero Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://nc.ezamawiajacy.pl...
 • kategoria: 2022, Zamówienia Publiczne

  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Budowa budynku usługowego wraz z przyległym skwerem i infrastrukturą na działkach nr 74/5 i nr 74/6 w obrębie 20 miastaMiędzyzdroje – etap I – stan surowy otwarty Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://nc.ezamawiajacy.pl...
 • kategoria: 2022, Zamówienia Publiczne

  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Zamówienie obejmuję dostawę i montaż mebli biurowych do budynku Administracji Publicznej mieszczącego się na działce 568/33 obręb 19 Międzyzdroje. W zakres zadania wchodzi wniesienie, montaż i posadowienie mebli w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. Minimalny okres gwarancji na dostarczone meble i inne elementy zamówienia wynosić musi 2...
 • kategoria: 2021, Zamówienia Publiczne

  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – zmiana

  „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Wykonania robót budowlanych, wykończeniowych w pomieszczeniach biblioteki usytuowanych w Budynku Administracji Publicznej Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i OPS w Międzyzdrojach.”...
 • kategoria: 2021, Zamówienia Publiczne

  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  „Wykonania robót budowlanych, wykończeniowych w pomieszczeniach biblioteki usytuowanych w Budynku Administracji Publicznej Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej, zlokalizowanym na działce nr 568/33, obręb 20 miasta Międzyzdroje.”...

 • kategoria: 2023, Aktualności, Przetargi

  TRZECI PRZETARG NA WYDZIERŻAWIENIE LOKALI USŁUGOWYCH

  Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie lokali usługowych, usytuowanym w zespole usług przyplażowych na działkach nr 60/3 oraz 69/5 obręb 20 miasta Międzyzdroje. Zarząd Spółki „Nowe Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza na dzień  18 stycznia 2023 roku na godzinę 11.00 trzeci prz...
 • kategoria: 2023, Aktualności, Przetargi

  DRUGI PRZETARG NA WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI

  Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonegona wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym,usytuowanym na działce nr 74/6 obręb 20 miasta Międzyzdroje Zarząd Spółki „Nowe Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza na dzień  31 stycznia 2023 roku na godzinę 11.00 drugi przetarg ustny nieogra...
 • kategoria: 2023, Aktualności, Przetargi

  DRUGI PRZETARG NA WYDZIERŻAWIENIE LOKALI USŁUGOWYCH

  Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie lokali usługowych, usytuowanym w zespole usług przyplażowych na działkach nr 60/3 oraz 69/5 obręb 20 miasta Międzyzdroje Zarząd Spółki „Nowe Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza na dzień  18 stycznia 2023 roku na g...
 • kategoria: 2022, Aktualności, Przetargi

  PRZETARG NA WYDZIERŻAWIENIE LOKALI USŁUGOWYCH

  Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonegona wydzierżawienie lokali usługowych,usytuowanym w zespole usług przyplażowych na działkach nr 60/3 oraz 69/5 obręb 20 miasta Międzyzdroje Zarząd Spółki „Nowe Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza na dzień  30 grudnia 2022 roku na go...
 • kategoria: 2022, Aktualności, Przetargi

  PRZETARG NA WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI

  Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonegona wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym,usytuowanym na działce nr 74/6 obręb 20 miasta Międzyzdroje Zarząd Spółki „Nowe Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza na dzień  29 listopada 2022 roku na godzinę 1...
 • kategoria: 2022, Aktualności, Przetargi

  PRZETARG – NIEROZSTRZYGNIĘTY

  Ogłoszenie czwartego przetargu ofertowego nieograniczonegona wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym,usytuowanym na działce nr 74/6 obręb 20 miasta Międzyzdroje Zarząd Spółki „Nowe Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza na dzień 12 września 2022 roku na godzinę 1...

Nieruchomości

Nowe Centrum Sp. z o.o.

Wizualizacje

Nowe Centrum Sp. z o.o.

Nowy Ratusz

wizualizacja

Inwestycje

Nowe Centrum Sp. z o.o.

Czytaj więcej... +28 września 2022 By kategoria: Inwestycje

Przychodnia zdrowia

Czytaj więcej... +28 września 2022 By kategoria: Inwestycje

Plac przed Ratuszem

Czytaj więcej... +28 września 2022 By kategoria: Inwestycje

Ratusz

Filmy

Nowe Centrum Sp. z o.o.

Dane adresowe

Nowe Centrum sp. z o.o.
ul. Niepodległości 10A
72-500 Międzyzdroje

e-mail: biuro@nc-miedzyzdroje.pl
telefon: 518-388-597

Obsługa techniczna SpinDesign - Strony Internetowe.

TOP