O Nas

Nowe Centrum Sp. z o.o.

Nowe Centrum Sp. z o.o.

powstała w roku 2011 na podstawie Uchwały nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011r. Właścicielem Spółki w 100% jest Gmina Międzyzdroje. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378351. Akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 44 371 400,00 zł (słownie:czterdzieści dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł) w całości opłacony.

Władze Spółki

Rada Nadzorcza:
Przewodniczący Rady - Dariusz Wąs
Członek Rady - Piotr Mazuro
Członek Rady - Zbigniew Olech

Prezes Zarządu : Mateusz Flotyński

Informacje

Do spółki została wniesiona aportem niezabudowana nieruchomość o powierzchni ponad siedmiu hektarów znajdująca się pomiędzy ulicami Nowomyśliwską, Komunalną, Gryfa Pomorskiego i Niepodległości. Dla przedmiotowego terenu obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Po zmianie planu oprócz funkcji mieszkaniowej została dopuszczona również funkcja zdrowia i hotelowa.

Spółka do tej pory zrealizowała inwestycję budowy Przychodni Zdrowia wraz z drogą dojazdową oraz ułożeniem mediów.

Aktualnie w trakcie realizacji jest inwestycja budowy Ratusza Miejskiego w którym siedzibę swoją będą miały Urząd Miejski, Biblioteka , Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz budowa pawilonów usługowych w przestrzeni parkowej w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej w ciągu Promenady zachodniej.

Spółka realizuje również inwestycje drogowe oraz inwestycje budowy sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie których jest właścicielem.

Aktualności

Nowe Centrum Sp. z o.o.

PRZETARG

Ogłoszenie czwartego przetargu ofertowego nieograniczonego
na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym,
usytuowanym na działce nr 74/6 obręb 20 miasta Międzyzdroje

Zarząd Spółki „Nowe Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza na dzień 12 września 2022 roku na godzinę 11.00 czwarty przetarg ofertowy nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, położonej przy ulicy Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach, stanowiącej działkę nr 74/6 obręb 20 miasta Międzyzdroje, który odbędzie się w siedzibie spółki Nowe Centrum sp. z o.o. w Międzyzdrojach przy ulicy Niepodległości 10A na okres 30 lat.

Ogłoszenie o przetargu IV

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Budowa budynku usługowego wraz z przyległym skwerem i infrastrukturą na działkach nr 74/5 i nr 74/6 w obrębie 20 miasta Międzyzdroje – etap I – stan zero

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

PRZETARG

Ogłoszenie pierwszego przetargu nieograniczonego
na wydzierżawienie  terenu stanowiących część działki nr 568/29 obręb 19 miasta Międzyzdroje

Zarząd Spółki „Nowe Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza na dzień 24 czerwca roku na godzinę 11.00 pierwszy przetarg nieograniczony na wydzierżawienie terenu na okres określony do 30 września 2022 stanowiących część działki nr 568/29 obręb 19 miasta Międzyzdroje, który odbędzie się w siedzibie spółki Nowe Centrum sp. z o.o. w Międzyzdrojach przy ulicy Niepodległości 10A.

Ogłoszenie o przetargu

Nieruchomości

Nowe Centrum Sp. z o.o.

Wizualizacje

Nowe Centrum Sp. z o.o.

Nowy Ratusz

wizualizacja

Inwestycje

Nowe Centrum Sp. z o.o.

Ratusz

Nowe Centrum” Sp. z o.o. powstała w roku 2011 na podstawie  Uchwały nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4  stycznia 2011r. Właścicielem Spółki w 100% jest Gmina Międzyzdroje. Spółka wpisana jest do  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000378351. Akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum  
w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego  wynosi 44 371 400,00 zł ( słownie: czterdzieści cztery miliony trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych) w całości opłacony.

Plac przed Ratuszem

Nowe Centrum” Sp. z o.o. powstała w roku 2011 na podstawie  Uchwały nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4  stycznia 2011r. Właścicielem Spółki w 100% jest Gmina Międzyzdroje. Spółka wpisana jest do  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000378351. Akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum  
w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego  wynosi 44 371 400,00 zł ( słownie: czterdzieści cztery miliony trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych) w całości opłacony.

 

Przychodnia zdrowia

Nowe Centrum” Sp. z o.o. powstała w roku 2011 na podstawie  Uchwały nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4  stycznia 2011r. Właścicielem Spółki w 100% jest Gmina Międzyzdroje. Spółka wpisana jest do  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000378351. Akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum  
w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego  wynosi 44 371 400,00 zł ( słownie: czterdzieści cztery miliony trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych) w całości opłacony.

 

Zamówienia Publiczne

Nowe Centrum Sp. z o.o.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Budowa budynku usługowego wraz z przyległym skwerem i infrastrukturą na działkach nr 74/5 i nr 74/6 w obrębie 20 miasta Międzyzdroje – etap I – stan zero

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - zmiana

„Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Wykonania robót budowlanych, wykończeniowych w pomieszczeniach biblioteki usytuowanych w Budynku Administracji Publicznej Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i OPS w Międzyzdrojach.”

Zmiana Ogłoszenia

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Budowa budynku usługowego wraz z przyległym skwerem i infrastrukturą na działkach nr 74/5 i nr 74/6 w obrębie 20 miasta
Międzyzdroje – etap I – stan surowy otwarty

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

Ogłoszenie + Dokumentacja + Pliki ul. Rybacka

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

„Wykonania robót budowlanych, wykończeniowych w pomieszczeniach biblioteki usytuowanych w Budynku Administracji Publicznej Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej, zlokalizowanym na działce nr 568/33, obręb 20 miasta Międzyzdroje.”

Ogłoszenie + Dokumentacja + Pliki

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienie obejmuję dostawę i montaż mebli biurowych do budynku Administracji Publicznej mieszczącego się na działce 568/33 obręb 19 Międzyzdroje. W zakres zadania wchodzi wniesienie, montaż i posadowienie mebli w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.

Minimalny okres gwarancji na dostarczone meble i inne elementy zamówienia wynosić musi 2 lata od dnia odbioru końcowego.

Ogłoszenie + Dokumentacja + Pliki

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Budowa pawilonów usługowych w przestrzeni parkowej w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej w ciągu Promenady zachodniej oraz rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetycznej oraz gazowej na części działki nr 255/2 (o powierzchni 6.043 m^2) zlokalizowanej w obrębie 20 jednostki ewidencyjnej miasta Międzyzdroje, przy ulicy Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach - etap II - oranżerie

Ogłoszenie - Dokumenty  

Przetargi

Nowe Centrum Sp. z o.o.

PRZETARG

Ogłoszenie czwartego przetargu ofertowego nieograniczonego
na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym,
usytuowanym na działce nr 74/6 obręb 20 miasta Międzyzdroje

Zarząd Spółki „Nowe Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza na dzień 12 września 2022 roku na godzinę 11.00 czwarty przetarg ofertowy nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, położonej przy ulicy Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach, stanowiącej działkę nr 74/6 obręb 20 miasta Międzyzdroje, który odbędzie się w siedzibie spółki Nowe Centrum sp. z o.o. w Międzyzdrojach przy ulicy Niepodległości 10A na okres 30 lat.

Ogłoszenie o przetargu IV

PRZETARG - NIEROZSTRZYGNIĘTY

Ogłoszenie trzeciego przetargu ofertowego nieograniczonego
na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym,
usytuowanym na działce nr 74/6 obręb 20 miasta Międzyzdroje

Zarząd Spółki „Nowe Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza na dzień 25 marca 2022 roku na godzinę 11.00 trzeci przetarg ofertowy nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, położonej przy ulicy Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach, stanowiącej działkę nr 74/6 obręb 20 miasta Międzyzdroje, który odbędzie się w siedzibie spółki Nowe Centrum sp. z o.o. w Międzyzdrojach przy ulicy Niepodległości 10A na okres 30 lat licząc od dnia oddania do użytkowania budynku, stanowiącego przedmiot niniejszego ogłoszenia, jednak nie później niż 6 miesięcy od dnia wydania nieruchomości Dzierżawcy w stanie tzw. developerskim.

Ogłoszenie o przetargu III  

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu z dnia 23 grudnia 2021 r DOC

 

PRZETARG - ROZSTRZYGNIĘTY

Zarząd Spółki „Nowe Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości
zabudowanej budynkiem administracji publicznej usytuowanym na działce nr 568/33, obręb 19 miasta Międzyzdroje
W związku z nieskutecznym drugim przetargiem ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości, ogłasza się na dzień 15 lutego 2022 roku na godzinę 10.00 trzeci przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres od 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2036 r. część nieruchomości zabudowanej budynkiem administracji publicznej, stanowiącej działkę nr 568/33 obręb 19 miasta Międzyzdroje, który odbędzie się w siedzibie spółki Nowe Centrum sp. z o.o. w Międzyzdrojach przy ulicy Niepodległości 10A.

Ogłoszenie o przetargu + informacje

Załączniki

 Zarządzenie nr 3 / 2021

z dnia 24 grudnia 2021 roku

w sprawie odwołania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym usytuowanym na działce nr 74/6, obręb 20 miasta Międzyzdroje ogłoszonego na dzień 5 stycznia 2022 r.

Zarządzenie

PRZETARG

Ogłoszenie pierwszego przetargu nieograniczonego
na wydzierżawienie  terenu stanowiących część działki nr 568/29 obręb 19 miasta Międzyzdroje

Zarząd Spółki „Nowe Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza na dzień 24 czerwca roku na godzinę 11.00 pierwszy przetarg nieograniczony na wydzierżawienie terenu na okres określony do 30 września 2022 stanowiących część działki nr 568/29 obręb 19 miasta Międzyzdroje, który odbędzie się w siedzibie spółki Nowe Centrum sp. z o.o. w Międzyzdrojach przy ulicy Niepodległości 10A.

Ogłoszenie o przetargu

 PRZETARG - ROZSTRZYGNIĘTY

Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Krótkiej w Międzyzdrojach

Zarząd Spółki „Nowe Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza na dzień 15 marca 2022 roku na godzinę 11.00 przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie terenu o łącznej powierzchni 40m2 , położonego przy ul. Krótkiej w Międzyzdrojach, który odbędzie się w siedzibie spółki Nowe Centrum sp. z o.o. w Międzyzdrojach przy ul. Niepodległości 10A. Oferowany teren stanowi własność Gminy Międzyzdroje i na podstawie umowy użyczenia nr GN.6845/59/2021 z dnia 27.12.2021r. pozostaje w użyczeniu spółki Nowe Centrum sp. z o.o. w Międzyzdrojach do dnia 31.12.2022r.

Ogłoszenie o przetargu + informacje

 

PRZETARG - NIEROZSTRZYGNIĘTY

Zarząd Spółki „Nowe Centrum" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza na dzień 20 stycznia 2022 roku na godzinę 11.00 pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, położonej przy ulicy Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach, stanowiącej działkę nr 74/6 obręb 20 miasta Międzyzdroje, który odbędzie się w siedzibie spółki Nowe Centrum sp. z o.o. w Międzyzdrojach przy ulicy Niepodległości 10A na okres 30 lat licząc od dnia oddania do użytkowania budynku, stanowiącego przedmiot niniejszego ogłoszenia, jednak nie później niż 6 miesięcy od dnia wydania nieruchomości Dzierżawcy w stanie tzw. developerskim.

Ogłoszenie o przetargu + infomracje

PRZETARG - ROZSTRZYGNIĘTY

Ogłoszenie pierwszego przetargu nieograniczonego
na wydzierżawienie 9 terenów stanowiących część działki nr 60/3 obręb 20 miasta Międzyzdroje

Zarząd Spółki „Nowe Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza na dzień 7 kwietnia 2022 roku na godzinę 11.00 pierwszy przetarg nieograniczony na wydzierżawienie 9 terenów na okres od 16 kwietnia 2022 do 15 września 2022 stanowiących część działki nr 60/3 obręb 20 miasta Międzyzdroje, który odbędzie się w siedzibie spółki Nowe Centrum sp. z o.o. w Międzyzdrojach przy ulicy Niepodległości 10A.

Ogłoszenie o przetargu

Załacznik do ogłoszenia o przetargu

PRZETARG - NIEROZSTRZYGNIĘTY

Ogłoszenie pierwszego przetargu ofertowego nieograniczonego
na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym,
usytuowanym na działce nr 74/6 obręb 20 miasta Międzyzdroje

Zarząd Spółki „Nowe Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza na dzień 24 lutego 2022 roku na godzinę 11.00 drugi przetarg ofertowy nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, położonej przy ulicy Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach, stanowiącej działkę nr 74/6 obręb 20 miasta Międzyzdroje, który odbędzie się w siedzibie spółki Nowe Centrum sp. z o.o. w Międzyzdrojach przy ulicy Niepodległości 10A na okres 30 lat licząc od dnia oddania do użytkowania budynku, stanowiącego przedmiot niniejszego ogłoszenia, jednak nie później niż 6 miesięcy od dnia wydania nieruchomości Dzierżawcy w stanie tzw. developerskim.

Ogłoszenie o przetargu + informacje

PRZETARG - NIEROZSTRZYGNIĘTY

Prezes Zarządu spółki Nowe Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym usytuowanym na działce 74/6, obręb 20 Miasta Międzyzdroje

Ogłaszam na dzień 5 stycznia 2022 roku na godzinę 10.00 przetarg ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym usytuowanym na działce 74/6, obręb 20 Miasta Międzyzdroje, który odbędzie się w siedzibie spółki Nowe Centrum sp. z o.o. przy ul. Niepodległości 10A w Międzyzdrojach

Ogłoszenie o przetargu

Dane adresowe

Nowe Centrum sp. z o.o.
ul. Niepodległości 10A
72-500 Międzyzdroje

e-mail: biuro@nc.miedzyzdroje.pl

API Connect - Grupa Medialna © 2019

TOP